Bağımlılık, psikolojik ve fiziksel zarara yol açmasına rağmen, bir kimyasal, ilaç, aktivite veya madde tüketmeyi bırakmanın psikolojik ve fiziksel bir yetersizliğidir. Bağımlılık terimi sadece eroin veya kokain gibi maddelere bağımlılığı ifade etmez. Belirli bir ilacı veya kimyasalı almayı durduramayan bir kişinin madde bağımlılığı vardır. Bazı bağımlılıklar ayrıca kumar, yemek yeme veya çalışma gibi aktivitelere katılmayı durduramamaktır. Bu durumlarda, bir kişinin davranışsal bir bağımlılığı vardır. DUHAN SAĞLIK, bağımlılıktan kurtulmanıza yardımcı olacak en etkili tedavi seçeneklerini sizlere sunar.