DUHAN SAĞLIK, anlaşmalı olduğu Sağlık Merkezleri yardımıyla yaşam kalitesini bozan, hayatı hasta için zorlaştıran ve burnun solunumunu olumsuz yönde etkileyen birçok hastalığı başarıyla teşhis ve tedavi eder. Türkiye’deki hemen hemen tüm hastanelerde endoskopik veya mikroskobik operasyonlar gerçekleştirme fırsatımız vardır. Hastanelerin pediatri ve alerji bölümü, solunum güçlükleri, horlama, tekrarlayan enfeksiyonlar, işitme bozuklukları ve alerjilerin tedavisi için işbirliği yapar.