Kanserli hastalara tanı ve tedavide yaklaşım, hastalık ile ilgili tüm birimlerin ortaklaşa verdiği karar ile mümkündür. Tıbbi onkolojinin en önemli görevlerinden biri ilaç tedavisini planlama ve uygulamadır. Kanser ilaç tedavisi kanserin tipine, hastalığın evresine, kanser hücresinin patolojik özelliklerine, kanser hücrelerinde meydana gelen genetik değişikliklere, hastanın yaş, yandaş hastalıklarına ve performansına göre belirlenir. Bu değerlendirme için diğer dallarla işbirliği yaparak tedavi planı ve ilaç seçimi gerçekleştirilir. Günümüzde kanser ilaç tedavisi her hastaya göre değişmekte; yani kişiselleşmektedir

Klasik kemoterapilerden farklı olarak, DUHAN SAĞLIK‘ın ortak hastanelerinin tıbbi onkoloji bölümlerinde ve onkoloji merkezlerinde kanser tedavisi için kullanılan kemoterapiler, her hasta için özellikle hastanın rahatını sağlamak için hedeflenen akıllı ilaçlar, moleküller, hormonoterapi ve immünoterapi olarak tasarlanmıştır.

Kemoterapi, ameliyattan önce veya ameliyat sonrası koruyucu amaçlar için tümörü en aza indirmek için uygulanabilir. Ayrıca, yerel tedavi tekniklerinden biri olan radyoterapi öncesi, sonrası veya sırasında da başvurulabilir.