Psikiyatri, davranışsal, zihinsel ve duygusal bozuklukların tanı, tedavi ve önlenmesi ile ilgilenir. Psikiyatristler ruh sağlığı ve uyuşturucu, alkol vb. Bağımlılıkları konusunda uzmanlaşmış tıp doktorlarıdır. Psikiyatristler psikolojik problemlerin hem zihinsel hem de fiziksel yönlerini değerlendirebilirler.

Birçok nedenden dolayı insanlar psikiyatrik yardım ister. Endişe, umutsuzluk, uzun süreli üzüntü, işitme sesleri, intihar düşünceleri, halüsinasyonlar veya panik ataklar gibi sorunlar insanları psikiyatristlere danışmaya iten konular arasındadır.