Radyoloji, insanların vücutlarındaki hastalıkları teşhis etmek ve tedavi etmek için tıbbi görüntüleme kullanan tıbbi uzmanlık alanıdır. Hastalıkları teşhis etmek veya tedavi etmek için X-ışını radyografisi, ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT), pozitron emisyon tomografisi (PET) dahil nükleer tıp ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi çeşitli görüntüleme teknikleri kullanılır. Girişimsel radyoloji, yukarıda belirtilenler gibi görüntüleme teknolojilerinin rehberliğinde genellikle minimal invaziv tıbbi prosedürlerin uygulanmasıdır.